Välkommen till Nova Software


Skola24 har under dagen drabbats av en DDoS-attack vilket påverkar flera delar av systemet. Schemavisning är den del av systemet som har drabbats hårdast och tjänsten är för närvarande inte tillgänglig. Nova Software arbetar på en lösning med målsättning att alla tjänster skall vara tillgängliga från och med tisdag morgon.